Compliance Officer

Financieel/Accounting
47,50

Site margarethlake.nl Margareth Lake Group

Vind je dat bedrijven een ambitie moeten hebben die verder reikt dan alleen kortetermijnwinst? Is je antwoord ‘ja’? Je wordt onderdeel van een team dat de juiste hulpmiddelen aan de juiste mensen verstrekt. Een team dat begrijpt wat het betekent voor onze partners om met hart en ziel te ondernemen. Een team dat originele financiële oplossingen biedt voor succes dat generaties lang standhoudt.

Als Local Compliance Officer zal je alle onderdelen van de compliance cyclus (TOM Model) uitvoeren, wat onder andere wil zeggen: identificeren van nieuwe wetgeving, uitvoeren van risicoanalyses, 2de lijn monitoring, behandelen van incidenten, rapportering, verstrekken van advies en training van de 1LoD. Je bent een klankbord voor de 1LoD met kennis van zowel de business (producten, procedures en systemen) als van de relevante wet- en regelgeving. De belangrijkste Compliance thema’s zijn: Customer Due Diligence (CDD), AML/CTF, Sanctions (CAMS), Privacy, Conflicts of Interest, Anti-Bribery en Corruption, Market Abuse, Treating Customers Fairly and Speak Up. In die zin zal je samenwerken met alle afdelingen binnen de Regio West. Je zal bijdragen in het uitvoeren van het Compliance jaarplan. Zo draag je er mede zorg voor dat DLL beschermd wordt tegen fraude en reputatieschade en dat de DLL-members handelen in lijn met wet- en regelgeving.

Dagelijks praktijk:

 • Identificeren en interpreteren van relevante lokale wet- en regelgeving en normen. Beoordelen van de impact op de Compliance thema’s zoals geïdentificeerd in het Compliance charter en op DLL-producten & diensten en stakeholders.
 • Identificeren, beoordelen en evalueren van geïdentificeerde Compliance risico’s. Identificeren en plannen van aankomende activiteiten die voortvloeien uit risicobeoordelingen.
 • Prioriteren, documenteren en het bepalen van de scope, de tijd en de benodigde middelen.
 • Ontwikkelen en implementeren van standaarden, beleidsregels, procedures en richtlijnen om compliance risico’s te voorkomen of te minimaliseren, om het management in staat te stellen de gerelateerde compliance risico’s effectief te beheren.
 • De 1LoD helpen bij het implementeren van compliance beleid. Zorgt ervoor dat zowel het management als de members op de hoogte zijn van de compliance risico’s en eventuele verplichtingen die relevant zijn voor hun rol met als doel deze risico’s adequaat te kunnen beheersen.
 • Het verlenen van compliance advies en verstrekken van ondersteuning in de interpretatie van wetgeving aan relevante stakeholders.
 • Testen of specifieke compliance risico’s effectief worden beheerd en in hoeverre risico beperkende maatregelen naar behoren werken.
 • Het onderzoeken van incidenten en het voorstellen van maatregelen alsook de uitvoering ervan op te volgen.
 • Tijdig verslag uitbrengen over Compliance risico’s en het doen van aanbevelingen om de Compliance controle omgeving te verbeteren.

Belangrijk:

 • Bachelor in de richting rechten of economie. Master is een pré.
 • 1 tot 3 jaren werkervaring binnen het Compliance domein Ervaring met Customer Diligence, AML/CTF, Sanctions en financiële criminaliteit
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Denken in oplossingen
 • Enthousiast en de wil om je verder te ontwikkelen
 • Zelfstandig en je vindt het leuk om zelf initiatief te nemen
 • Relatiegericht
 • Het stellen van prioriteiten en halen van deadlines
 • Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Pre’s:

 • Kennis van de Duitse taal
 • Flexibel om te reizen
 • Kennis/ervaring in de financiële dienstverlening
 • Functie gebonden opleidingen zoals bv. Wwft

Wil je meer informatie solliciteer of neem contact op met Rashid Bandaogo

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.